چهارشنبه ۲۶ مهر ۱۴۰۲ – ۱۴:۵۳

Resistance
خطوط سبز نشان‌گر سطوح مقاومت است

Support
خطوط قرمز نشان‌گر سطوح حمایت است

Pivot
خط آبی نشان‌گر نقطه پیوت است

Price
علامت سیاه نشان‌گر نرخ در لحظه نگارش تحلیل است

به‌کارگیری این تحلیل‌ها در کنار سیگنال‌های لحظه‌ای فارکس توصیه می‌شود.
استراتژی پایه برای معاملات روزانه بر اساس خطوط پیوت را در راهنمای پیوت مطالعه کنید.

چهارشنبه ۲۶ مهر ماه ۱۴۰۲ : تحلیل نقاط کلیدی دلار به فرانک سوئیس، آپدیت عصر

پیشنهاد : معامله فروش زیر نقطه ۰٫۹۰۱۵ با تیک پروفیت اول ۰٫۸۹۷۰ و تیک پروفیت دوم ۰٫۸۹۵۵
پیشنهاد جایگزین ( در صورت تغییر روند قیمت ) هنگامی که قیمت به بالای ۰٫۹۰۱۵ نفوذ کرد قیمت ابتدا حرکت خودش را به سمت ۰٫۹۰۳۰ و ۰٫۹۰۴۵ آغاز می کند.

نقاط حمایت و مقاومت نمودار قیمت تایم فریم ۳۰ دقیقه
(سطوح پیوت و ساپورت و رزیستنس امروز بازار فارکس)

۰٫۹۰۴۵
۰٫۹۰۳۰
۰٫۹۰۱۵
———
۰٫۸۹۷۰
۰٫۸۹۵۵
۰٫۸۹۴۰

تحلیل نقاط کلیدی بازار فارکس

چارت تایم فریم ۳۰ دقیقه – نقاط کلیدی بازار فارکس، نقطه پیوت، ساپورت، رزیستنس – چهارشنبه ۲۶ مهر ماه ۱۴۰۲


چهارشنبه ۲۶ مهر ماه ۱۴۰۲ : تحلیل نقاط کلیدی دلار به فرانک سوئیس

پیشنهاد : معامله فروش زیر نقطه ۰٫۹۰۱۵ با تیک پروفیت اول ۰٫۸۹۷۰ و تیک پروفیت دوم ۰٫۸۹۵۵
پیشنهاد جایگزین ( در صورت تغییر روند قیمت ) هنگامی که قیمت به بالای ۰٫۹۰۱۵ نفوذ کرد قیمت ابتدا حرکت خودش را به سمت ۰٫۹۰۳۰ و ۰٫۹۰۴۵ آغاز می کند.

نقاط حمایت و مقاومت نمودار قیمت تایم فریم ۳۰ دقیقه
(سطوح پیوت و ساپورت و رزیستنس امروز بازار فارکس)

۰٫۹۰۴۵
۰٫۹۰۳۰
۰٫۹۰۱۵
———
۰٫۸۹۷۰
۰٫۸۹۵۵
۰٫۸۹۴۰

تحلیل نقاط کلیدی بازار فارکس

چارت تایم فریم ۳۰ دقیقه – نقاط کلیدی بازار فارکس، نقطه پیوت، ساپورت، رزیستنس – چهارشنبه ۲۶ مهر ماه ۱۴۰۲


سه شنبه ۲۵ مهر ماه ۱۴۰۲ : تحلیل نقاط کلیدی دلار به فرانک سوئیس، آپدیت عصر

پیشنهاد : معامله فروش زیر نقطه ۰٫۹۰۳۰ با تیک پروفیت اول ۰٫۸۹۸۵ و تیک پروفیت دوم ۰٫۸۹۷۰
پیشنهاد جایگزین ( در صورت تغییر روند قیمت ) هنگامی که قیمت به بالای ۰٫۹۰۳۰ نفوذ کرد قیمت ابتدا حرکت خودش را به سمت ۰٫۹۰۴۰ و ۰٫۹۰۵۵ آغاز می کند.

نقاط حمایت و مقاومت نمودار قیمت تایم فریم ۳۰ دقیقه
(سطوح پیوت و ساپورت و رزیستنس امروز بازار فارکس)

۰٫۹۰۵۵
۰٫۹۰۴۰
۰٫۹۰۳۰
———
۰٫۸۹۸۵
۰٫۸۹۷۰
۰٫۸۹۴۵

تحلیل نقاط کلیدی بازار فارکس

چارت تایم فریم ۳۰ دقیقه – نقاط کلیدی بازار فارکس، نقطه پیوت، ساپورت، رزیستنس – سه شنبه ۲۵ مهر ماه ۱۴۰۲


سه شنبه ۲۵ مهر ماه ۱۴۰۲ : تحلیل نقاط کلیدی دلار به فرانک سوئیس

پیشنهاد : معامله فروش زیر نقطه ۰٫۹۰۲۵ با تیک پروفیت اول ۰٫۸۹۸۵ و تیک پروفیت دوم ۰٫۸۹۷۰
پیشنهاد جایگزین ( در صورت تغییر روند قیمت ) هنگامی که قیمت به بالای ۰٫۹۰۲۵ نفوذ کرد قیمت ابتدا حرکت خودش را به سمت ۰٫۹۰۴۰ و ۰٫۹۰۵۵ آغاز می کند.

نقاط حمایت و مقاومت نمودار قیمت تایم فریم ۳۰ دقیقه
(سطوح پیوت و ساپورت و رزیستنس امروز بازار فارکس)

۰٫۹۰۵۵
۰٫۹۰۴۰
۰٫۹۰۲۵
———
۰٫۸۹۸۵
۰٫۸۹۷۰
۰٫۸۹۵۵

تحلیل نقاط کلیدی بازار فارکس

چارت تایم فریم ۳۰ دقیقه – نقاط کلیدی بازار فارکس، نقطه پیوت، ساپورت، رزیستنس – سه شنبه ۲۵ مهر ماه ۱۴۰۲


دوشنبه ۲۴ مهر ماه ۱۴۰۲ : تحلیل نقاط کلیدی دلار به فرانک سوئیس، آپدیت عصر

پیشنهاد : معامله فروش زیر نقطه ۰٫۹۰۴۰ با تیک پروفیت اول ۰٫۹۰۰۰ و تیک پروفیت دوم ۰٫۸۹۸۵
پیشنهاد جایگزین ( در صورت تغییر روند قیمت ) هنگامی که قیمت به بالای ۰٫۹۰۴۰ نفوذ کرد قیمت ابتدا حرکت خودش را به سمت ۰٫۹۰۶۰ و ۰٫۹۰۸۵ آغاز می کند.

نقاط حمایت و مقاومت نمودار قیمت تایم فریم ۳۰ دقیقه
(سطوح پیوت و ساپورت و رزیستنس امروز بازار فارکس)

۰٫۹۰۸۵
۰٫۹۰۶۰
۰٫۹۰۴۰
———
۰٫۹۰۰۰
۰٫۸۹۸۵
۰٫۸۹۷۰

تحلیل نقاط کلیدی بازار فارکس

چارت تایم فریم ۳۰ دقیقه – نقاط کلیدی بازار فارکس، نقطه پیوت، ساپورت، رزیستنس – دوشنبه ۲۴ مهر ماه ۱۴۰۲


دوشنبه ۲۴ مهر ماه ۱۴۰۲ : تحلیل نقاط کلیدی دلار به فرانک سوئیس

پیشنهاد : معامله فروش زیر نقطه ۰٫۹۰۴۰ با تیک پروفیت اول ۰٫۹۰۰۰ و تیک پروفیت دوم ۰٫۸۹۸۵
پیشنهاد جایگزین ( در صورت تغییر روند قیمت ) هنگامی که قیمت به بالای ۰٫۹۰۴۰ نفوذ کرد قیمت ابتدا حرکت خودش را به سمت ۰٫۹۰۶۰ و ۰٫۹۰۸۵ آغاز می کند.

نقاط حمایت و مقاومت نمودار قیمت تایم فریم ۳۰ دقیقه
(سطوح پیوت و ساپورت و رزیستنس امروز بازار فارکس)

۰٫۹۰۸۵
۰٫۹۰۶۰
۰٫۹۰۴۰
———
۰٫۹۰۰۰
۰٫۸۹۸۵
۰٫۸۹۷۰

تحلیل نقاط کلیدی بازار فارکس

چارت تایم فریم ۳۰ دقیقه – نقاط کلیدی بازار فارکس، نقطه پیوت، ساپورت، رزیستنس – دوشنبه ۲۴ مهر ماه ۱۴۰۲


جمعه ۲۱ مهر ماه ۱۴۰۲ : تحلیل نقاط کلیدی دلار به فرانک سوئیس، آپدیت عصر

پیشنهاد : معامله خرید بالای نقطه ۰٫۹۰۵۰ با تیک پروفیت اول ۰٫۹۰۹۵ و تیک پروفیت دوم ۰٫۹۱۱۵
پیشنهاد جایگزین ( در صورت تغییر روند قیمت ) هنگامی که قیمت به زیر ۰٫۹۰۵۰ نفوذ کرد قیمت ابتدا حرکت خودش را به سمت ۰٫۹۰۳۰ و ۰٫۹۰۱۰ آغاز می کند.

نقاط حمایت و مقاومت نمودار قیمت تایم فریم ۳۰ دقیقه
(سطوح پیوت و ساپورت و رزیستنس امروز بازار فارکس)

۰٫۹۱۳۵
۰٫۹۱۱۵
۰٫۹۰۹۵
———
۰٫۹۰۵۰
۰٫۹۰۳۰
۰٫۹۰۱۰

تحلیل نقاط کلیدی بازار فارکس

چارت تایم فریم ۳۰ دقیقه – نقاط کلیدی بازار فارکس، نقطه پیوت، ساپورت، رزیستنس – جمعه ۲۱ مهر ماه ۱۴۰۲


جمعه ۲۱ مهر ماه ۱۴۰۲ : تحلیل نقاط کلیدی دلار به فرانک سوئیس

پیشنهاد : معامله خرید بالای نقطه ۰٫۹۰۵۰ با تیک پروفیت اول ۰٫۹۰۹۵ و تیک پروفیت دوم ۰٫۹۱۱۵
پیشنهاد جایگزین ( در صورت تغییر روند قیمت ) هنگامی که قیمت به زیر ۰٫۹۰۵۰ نفوذ کرد قیمت ابتدا حرکت خودش را به سمت ۰٫۹۰۳۰ و ۰٫۹۰۱۰ آغاز می کند.

نقاط حمایت و مقاومت نمودار قیمت تایم فریم ۳۰ دقیقه
(سطوح پیوت و ساپورت و رزیستنس امروز بازار فارکس)

۰٫۹۱۳۵
۰٫۹۱۱۵
۰٫۹۰۹۵
———
۰٫۹۰۵۰
۰٫۹۰۳۰
۰٫۹۰۱۰

تحلیل نقاط کلیدی بازار فارکس

چارت تایم فریم ۳۰ دقیقه – نقاط کلیدی بازار فارکس، نقطه پیوت، ساپورت، رزیستنس – جمعه ۲۱ مهر ماه ۱۴۰۲


پنجشنبه ۲۰ مهر ماه ۱۴۰۲ : تحلیل نقاط کلیدی دلار به فرانک سوئیس، آپدیت عصر

پیشنهاد : معامله فروش زیر نقطه ۰٫۹۰۳۵ با تیک پروفیت اول ۰٫۸۹۸۰ و تیک پروفیت دوم ۰٫۸۹۶۰
پیشنهاد جایگزین ( در صورت تغییر روند قیمت ) هنگامی که قیمت به بالای ۰٫۹۰۳۵ نفوذ کرد قیمت ابتدا حرکت خودش را به سمت ۰٫۹۰۵۵ و ۰٫۹۰۸۰ آغاز می کند.

نقاط حمایت و مقاومت نمودار قیمت تایم فریم ۳۰ دقیقه
(سطوح پیوت و ساپورت و رزیستنس امروز بازار فارکس)

۰٫۹۰۸۰
۰٫۹۰۵۵
۰٫۹۰۳۵
———
۰٫۸۹۸۰
۰٫۸۹۶۰
۰٫۸۹۴۰

تحلیل نقاط کلیدی بازار فارکس

چارت تایم فریم ۳۰ دقیقه – نقاط کلیدی بازار فارکس، نقطه پیوت، ساپورت، رزیستنس – پنجشنبه ۲۰ مهر ماه ۱۴۰۲


پنجشنبه ۲۰ مهر ماه ۱۴۰۲ : تحلیل نقاط کلیدی دلار به فرانک سوئیس

پیشنهاد : معامله فروش زیر نقطه ۰٫۹۰۳۵ با تیک پروفیت اول ۰٫۸۹۸۰ و تیک پروفیت دوم ۰٫۸۹۶۰
پیشنهاد جایگزین ( در صورت تغییر روند قیمت ) هنگامی که قیمت به بالای ۰٫۹۰۳۵ نفوذ کرد قیمت ابتدا حرکت خودش را به سمت ۰٫۹۰۵۵ و ۰٫۹۰۸۰ آغاز می کند.

نقاط حمایت و مقاومت نمودار قیمت تایم فریم ۳۰ دقیقه
(سطوح پیوت و ساپورت و رزیستنس امروز بازار فارکس)

۰٫۹۰۸۰
۰٫۹۰۵۵
۰٫۹۰۳۵
———
۰٫۸۹۸۰
۰٫۸۹۶۰
۰٫۸۹۴۰

تحلیل نقاط کلیدی بازار فارکس

چارت تایم فریم ۳۰ دقیقه – نقاط کلیدی بازار فارکس، نقطه پیوت، ساپورت، رزیستنس – پنجشنبه ۲۰ مهر ماه ۱۴۰۲


چهارشنبه ۱۹ مهر ماه ۱۴۰۲ : تحلیل نقاط کلیدی دلار به فرانک سوئیس، آپدیت عصر

پیشنهاد : معامله فروش زیر نقطه ۰٫۹۰۶۵ با تیک پروفیت اول ۰٫۹۰۱۰ و تیک پروفیت دوم ۰٫۸۹۹۰
پیشنهاد جایگزین ( در صورت تغییر روند قیمت ) هنگامی که قیمت به بالای ۰٫۹۰۶۵ نفوذ کرد قیمت ابتدا حرکت خودش را به سمت ۰٫۹۰۸۵ و ۰٫۹۱۰۵ آغاز می کند.

نقاط حمایت و مقاومت نمودار قیمت تایم فریم ۳۰ دقیقه
(سطوح پیوت و ساپورت و رزیستنس امروز بازار فارکس)

۰٫۹۱۰۵
۰٫۹۰۸۵
۰٫۹۰۶۵
———
۰٫۹۰۱۰
۰٫۸۹۹۰
۰٫۸۹۷۵

تحلیل نقاط کلیدی بازار فارکس

چارت تایم فریم ۳۰ دقیقه – نقاط کلیدی بازار فارکس، نقطه پیوت، ساپورت، رزیستنس – چهارشنبه ۱۹ مهر ماه ۱۴۰۲


source

توسط spideh