به گزارش «مبلغ»_ الشنطی، همسر عبدالعزیر الرنتیسی، از بنیان‌گذاران جنبش مقاومت اسلامی، حماس، بود، مردی که در سال ۲۰۰۴ در حمله هوایی اسرائیل شهید شد.
دکتر جمیله الشنطی از نسل اول اعضای حماس بود؛ زمانی که این جنبش در سال ۱۹۸۷ تأسیس شد. او در سال ٢٠٢١ به عنوان عضو دفتر سیاسی حماس برگزیده شد و در گفت‌ و گو با الجزیره گفت: زنان در حماس جایگاه برجسته‌ای دارند که شایسته آنهاست و بخش زیادی از قدرت و نیروی انسانی حماس در اختیار بانوان است و ما بانوان در حماس نهادهای سازمانی و شورایی خود را داریم که به موازات مردان فعالیت می‌کنند.
وی در آن زمان با بیان اینکه در دفتر سیاسی مسؤولیت رسیدگی به امور دانشگاه‌ها و دار القرآن‌ها را بر عهده داشته است، افزود: از نظر من زنان در اولویت هستند و مسائل بسیاری وجود دارد که از آن زمان به بعد به آن پرداخته‌ام. من وزارت امور زنان را به عهده گرفتم.این عضو دفتر حماس در ۳ نوامبر سال ٢٠٠٦ شهرت یافت، چرا که راهپیمایی زنان برای شکستن محاصره یک مسجد در منطقه بیت حانون توسط اشغالگران را رهبری کرد.

در بیانیهٔ پارلمان فلسطین آمده که خانم دکتور شنطی «سراسر زندگی‌اش خدمت و قربانی در راه قضیهٔ فلسطین بود، و نقش بزرگ و ملموس در فعالیت‌های پارلمانی، اکادمیک، سیاسی، دعوت و تربیت داشت.»

source

توسط