یکی از اعضای کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه «یکی از مصوبات و احکام بسیار خوب مجلس در حوزه کشاورزی برنامه هفتم، شناسنامه‌دار کردن محصولات کشاورزی است»، به ارائه توضیحاتی درباره شناسنامه‌دار کردن محصولات کشاورزی پرداخت.

ذبیح الله اعظمی در گفت‌وگو با ایسنا با اشاره به مصوبات مجلس در بخش‌های مرتبط با کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی در لایحه برنامه هفتم توسعه گفت: گرچه در گزارش کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه جمهوری اسلامی ایران تنها دو فصل «اﻣﻨﻴﺖ ﻏﺬاﻳﻲ و ارﺗﻘﺎی ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻛﺸﺎورزی» و «نظام یکپارچه منابع آب» به کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مرتبط بود اما تلاش کردیم تا در فرآیند رسیدگی به این لایحه چه در کمیسیون و چه در صحن به نوعی مسائل محیط زیستی را در لایحه مورد توجه قرار دهیم چراکه در لایحه دولت اصلاً محیط زیست وجود نداشت؛ بر همین اساس علاوه بر افزودن چند ماده مرتبط با محیط زیست به لایحه، در فصول مرتبط با صنعت و معدن نیز موضوع محیط زیست را اضافه کردیم و مورد توجه قرار دادیم.

وی همچنین با اشاره به مصوبات مربوط به فصل اﻣﻨﻴﺖ ﻏﺬاﻳﻲ و ارﺗﻘﺎی ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻛﺸﺎورزی لایحه برنامه هفتم توسعه اظهار کرد: یکی از مصوبات و احکام بسیار خوب مجلس در حوزه کشاورزی برنامه هفتم، شناسنامه‌دار کردن محصولات کشاورزی است؛ این موضوع در دستور کار وزارت جهاد کشاورزی قرار داشت اما به این دلیل که قانونی برای آن وجود نداشت، هیچ وقت اجرایی نمی‌شد.

در این زمینه بیشتر بخوانید:

تصویب حکمی در برنامه هفتم توسعه برای شناسنامه‌دار کردن محصولات کشاورزی

این عضو کمیسیون کشاورزی مجلس در ادامه به ارائه توضیحاتی درباره شناسنامه‌دار کردن محصولات کشاورزی پرداخت و عنوان کرد: در شناسنامه محصولات کشاورزی اطلاعاتی از جمله اطلاعات واحد تولیدی، بهره بردار، مختصات جغرافیایی، نام مسئول فنی، نوع محصول و جزئیات دیگر نظیر گزارش آماده سازی، آغاز کشت، فرآیند تولید، مراقبت و تغذیه و برداشت محصول و سموم و کودهای مورد استفاد درج می‌شود و این اطلاعات در قالب یک بارکد مانند کد ملی روی محصولات کشاورزی قرار می‌گیرد. شناسنامه‌دار کردن محصولات کشاورزی مانند نصب دوربین کنترل سرعت راهنمایی و رانندگی است؛ همانطور که زمانی که در مسیری دوربین کنترل سرعت قرار دارد، رانندگان با سرعت مجاز حرکت و قوانین راهنمایی و رانندگی را رعایت می‌کنند، با الزام به شناسنامه‌دار کردن محصولات کشاورزی، کشاورزان مجبور می‌شوند تا همه استانداردهای لازم برای تولید محصول نظیر حد مجاز سموم مورد استفاده را رعایت کنند و در نتیجه محصول نهایی از کیفیت و سلامت کافی برخوردار خواهد بود.

اعظمی با بیان اینکه «شناسنامه‌دار کردن محصولات کشاورزی هنوز اجباری نشده بلکه صرفاً در قانون برنامه ۵ ساله آمده است و باید در قوانین بودجه سنواتی برای اجرای آن برنامه ریزی و آیین نامه آن نوشته شود»، تاکید کرد: شناسنامه دار کردن محصولات کشاورزی در جنوب کشور همزمان با اجرای اصلاح الگوی کشت در حال انجام است و معتقدم که این موضوع باید برای تولید کنندگان عمده اجرایی شود؛ چراکه در حوزه کشاورزی ایران جزو کشورهای پیشرو در منطقه و حتی کشورهای آسیایی محسوب می‌شود و الزام شناسنامه‌دار شدن محصولات کشاورزی موجبات صادرات بی دردسر این محصولات را فراهم می‌کند.

انتهای پیام

source

توسط