به گزارش صدای بورس، مجتبی یوسفی با اشاره به قانون تامین مالی تولید و زیرساخت‌ها گفت: قانون باید ابزاری برای حل مشکل در کوتاه و بلندمدت باشد؛ با همین نگاه مجلس قوانینی همچون حمایت از شرکت های دانش بنیان و قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار و قانون تامین مالی تولید و زیرساخت‌ها را تصویب کرد چون در تامین مالی شرکت ها و حوزه زیرساختی غفلت شده بود.

منتخب مجلس دوازدهم بیان کرد: براین اساس می توان در کسب و کارهای جدید از روش های نوین برای تامین منابع مالی استفاده کرد که در این قانون به آن اشاره شده است.

یوسفی با اشاره به مواد ۱۴ و ۱۷ قانون تامین مالی تولید و زیرساخت‌ها درباره تامین مالی از طریق بازار سرمایه گفت: با توجه به اینکه قوانین بورس مربوط به سال های قبل است، در این قانون به موضوع تامین مالی از طریق بورس توجه شده است.

وی توضیح داد: در روش‌های سنتی قدیم، تامین مالی منحصر به ارائه تسهیلات بانکی می‌شد و نقش بازار سرمایه کمرنگ بود که در این قانون به آن توجه شد تا از ظرفیت بازار سرمایه استفاده شود لذا قانون تامین مالی تولید و زیرساخت‌ها روش جدیدی برای تامین مالی پروژهای زیرساختی است.

منبع:تسنیم

source

توسط spideh