به گزارش صدای بورس به نقل از فدراسیون بورس‌های جهان (WFE)، در سال ۲۰۲۳ تعداد قراردادهای معامله شده در سراسر جهان نسبت به سال ۲۰۲۲ به میزان ۲۷ درصد افزایش یافت. با این حال به نظر می‌رسد این افزایش حاصل رشد آمار معاملات قراردادهای کوچک بوده است، چرا که ارزش اسمی معاملات با افت اندکی به میزان ۱.۸ درصد همراه بوده است.

بررسی نوع قراردادهای معامله شده نشان می‌دهد که میزان رشد قراردادهای آتی (که ۸۶ درصد اوراق مشتقه کالایی رو به خود اختصاص داده‌اند) معادل ۱۸.۲ درصد و میزان رشد قراردادهای آپشن هم ۱۳۵.۸ درصد بوده است. نمودار ۱ نشانگر حجم کل قراردادهای مشتقه کالایی و نمودار ۲ هم نشان‌دهنده ارزش اسمی معامله‌شده از سال ۲۰۱۹ تا پایان سال ۲۰۲۳ است. در این نمودارها، آمار معاملات اوراق مشتقه کالایی در کل جهان و به تفکیک در سه منطقه Americas (آمریکای شمالی، جنوبی و لاتین)، APAC (آسیا-اقیانوسیه) و EMEA (اروپا، خاورمیانه، آفریقا) مورد بررسی قرار گرفته است.

رونق بازار اوراق مشتقه کالایی در ۲۰۲۳

در سال ۲۰۲۳، برخی بازارهای کالایی به دلیل تنش‌های ژئوپلیتیک و حوادث آب‌وهوایی با افزایش بی‌ثباتی روبه‌رو شدند. به عنوان نمونه، در آفریقا، نگرانی درباره شرایط آب‌وهوایی موجب افزایش قیمت محصولات کشاورزی همچون کاکائو شد. جنگ اوکراین و درگیری در غزه به رشد قیمت انرژی منجر شد. بحران غزه هم بر هزینه‌های حمل‌ونقل تاثیر گذاشت. بنابراین، بی‌دلیل نیست که در سال ۲۰۲۳ آمار معاملات قراردادهای کشاورزی (نمودار ۳) و انرژی (نمودار ۴) با افزایش روبه‌رو شد. در هر دو مورد، این افزایش عمدتا تحت تاثیر بازارهای منطقه APAC (آسیا-اقیانوسیه) بوده است.

رونق بازار اوراق مشتقه کالایی در ۲۰۲۳

در همین حال، فعالیت معاملاتی در بازار فلزات ارزشمند و غیرارزشمند در حجم‌های کوچکتری افزایش یافت (به نمودار ۵ و ۶ نگاه کنید).

رونق بازار اوراق مشتقه کالایی در ۲۰۲۳

یکی از موارد جالب توجه مربوط به شاخص‌های کالایی یا قراردادهای مشتقه شاخصی است (نمودار ۷). حجم این قراردادها که عمدتاً در منطقه APAC مورد معامله قرار می‌گیرند، در سال ۲۰۲۱ به اوج رسید، اما از آن زمان تاکنون با افت چشمگیری روبه‌رو بوده است.

در سال گذشته، شاهد افزایش حجم دیگر انواع قراردادهای کالایی بودیم (نمودار ۸) که شامل اوراق مشتقه باربری نیز می‌شود. با این حال، به نظر نمی‌رسد که این افزایش منحصراً تحت تأثیر رخدادهای سال ۲۰۲۳ بوده باشد، بلکه ادامه روند بلندمدتی است که دست‌کم از سال ۲۰۱۹ آغاز شده است.

رونق بازار اوراق مشتقه کالایی در ۲۰۲۳

source

توسط spideh