فردین آقا بزرگی در گفت و گو با «صدای بورس» انتظار فعالان بازار سرمایه از دولت جدید را اینگونه بیان کردو گفت: حداقل در سه دوره گذشته انتخابات ریاست جمهوری فعالان بازار انتظارات خود را مطرح کردند که متاسفانه نه تنها دستاورد و خواسته ها محقق نشد بلکه به مرور زمان مسائل این بازار نیز حادتر شد.

وی افزود: در دولت جدید باید جایگاه و حرمت بخش خصوصی حفظ و به بازی دعوت شوند. قواعد بازی در اقتصاد دستوری و بازار سرمایه ای که طی دوسال گذشته دستوری شده است به گونه ای نیست که انتظار داشته باشیم با تغییر وزیر یا رئیس جمهور مسائل و مشکلات اقتصادی و بازار سرمایه حل شود.

مدیر عامل سبدگردان نیکان در رابطه با نقش بخش خصوصی در دولت گفت: موضوع مهم، ایجاد جایگاه قانونی بخش خصوصی در کنار دولت به عنوان ناظر است. این موضوعی است که رسای جمهور گذشته نیز قبل از انتخابات بار ها آن را مطرح کردند که دولت باید جایگاه نظارتی داشته باشد و بخش خصوصی باید کمک و سرمایه خود را در جهت افزایش و جهش تولید و درنهایت خروج بعضی از معضلات اقتصادی مانند تورم و غیره ایفا کند.

آقا بزرگی تصریح کرد: جایگاه دولت به عنوان ناظر و رگولاتور در عرصه قانون گذاری بدون دخالت در حوزه های اقتصادی است. منشا و منبع این قانون گذاری شنیدن خواسته ها و نظرات آحاد سرمایه گذاران در عرصه اقتصاد است. همچنین دولت می‌بایست میزان کسری بودجه، نقدینگی لازم، انتشار اوراق، حجم نقدینگی و نزدیک کردن نرخ بهره حقیقی و اسمی را از طریقی اعمال کنند که خواسته ها و سیاست های دولت تامین شود که با منافع بخش خصوصی تفاوت دارد.

وی دیگر انتظارات از دولت جدید را به شرح زیر بیان کرد و اظهارداشت: ایجاد زیر ساخت های جایگاه قانونی و محترم شمردن منافع بخش خصوصی در اولویت درخواست است. انتظار می‌رود نماینده، رئیس و وزیر دولت بداند که بازار پول متولی خود را دارد و مستقل است و بازار سرمایه هم موسسه عمومی غیر دولتی است و حافظ منافع کل سهامداران است.

مدیر عامل سبدگردان نیکان در پایان خاطر نشان کرد: انتشار اوراق، بالا و پایین کردن نرخ بهره اوراق صرفا به منظور تامین منافع دولت از مواردی است که انتظار داریم رئیس دولت جدید آن را مدیریت و درک کند و بعد از انتخابات مجری این سیاست ها باشد. این ها مواردی هستند که در زیر شاخه آن خیلی از مسائل دیگر از جمله نحوه گزینش هیات مدیره و سازمان بورس اشخاصی روی کار آیندکه بخش خصوصی را محترم شمرده و منافع این بخش حفظ شود.

source

توسط spideh